Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313. ve 327. maddeleri gereği yayımlanması gereken Kurumumuzun Ekim-2015 Dönemine ait Mali Tabloları ektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Adı
Tarih
Doküman
1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
-
PDF
1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
-
PDF
1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
-
PDF
1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
-
PDF
1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıfland. Tablosu
-
PDF
1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıfland. Tablosu
-
PDF
1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıf. Tablosu
-
PDF
1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıf. Tablosu
-
PDF
1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıf. Tablosu
-
PDF
1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
-
PDF
Mizan
-
PDF