29.04.2019 - İdari ve Mali Denetim Birimi

Kurumumuzun Mart 2019 Mali Tabloları ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
29.04.2019
PDF
1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
29.04.2019
PDF
1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
29.04.2019
PDF
1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
29.04.2019
PDF
Mizan(Ana Hesap Bazında)
29.04.2019
PDF
Mizan(Ayrıntılı)
29.04.2019
PDF