Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı20 Eylül 2015 tarih ve 29481 sayı ile Resmî Gazetede yayınlanan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar ile Formlar aşağıda yer almaktadır.

Kurumumuza yapılacak başvurular için ücret yatırılmadan önce Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı ile görüşülmesi gerekmektedir.

Telefon : 0312 218 3268 Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı

İlgililere önemle duyurulur.

1. Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
2. Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri Üzerinde Yapılan Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmalarında Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
3. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları Kılavuzu
4. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
5. Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Olan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik Çalışmaları ve Güvenlilik Çalışmalarına İlişkin Kılavuz
6. Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri Kılavuzu
7. Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri Üzerinde Yapılan Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmalarında Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
8. Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları için Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği
9. Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları için Başvuru Formu
10. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname
11. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri Sekretaryası Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname
12. Etik Kurul Oluşturmak için Yapılacak Başvuru Şekline İlişkin Üst Yazı Örneği ve Ekleri
13. Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik Çalışmaları, Güvenlilik Çalışmaları veya Klinik Araştırmaları İlk Başvuru Üst Yazı Örneği
14. Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
15. Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu
16. Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Üst Yazı Örneği

Adı
Tarih
Doküman
Dosya1
-
PDF
Dosya2
-
PDF
Dosya3
-
PDF
Dosya4
-
PDF
Dosya5
-
PDF
Dosya6
-
PDF
Dosya7
-
PDF
Dosya8
-
PDF
Dosya9
-
PDF
Dosya10
-
PDF
Dosya11
-
PDF
Dosya12
-
PDF
Dosya13
-
PDF
Dosya14
-
PDF
Dosya15
-
PDF
Dosya16
-
PDF