Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

27 Ekim 2015 tarihinde görüşe açılan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına gelen görüşler neticesinde nihai taslak ekte yer almaktadır. İlgililere duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF