Kozmetik Ürünler Mevzuat BirimiKozmetik Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak nanomateryal içeren bir kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için kozmetik ürün arz eden üreticilere ve değerlendiricilere yol göstermek amacıyla hazırlanan "Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz” u Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Web sayfasında yayınlanmıştır.

Kozmetik Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereğince bir kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için kozmetik ürün arz eden üreticilere ve kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmelerini yapan sorumlulara yol göstermek amacıyla hazırlanan “Üç Yaş Altı Çocuklara Yönelik Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Kriterlerine İlişkin Kılavuz” u Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Web sayfasında yayınlanmıştır.