Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı   23.01.2014 tarihli ve 0009573 sayılı Makam Olur’u ile yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince; Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından Kurumumuza kayıtlı kozmetik üretim yerlerine yalnızca ihracat amaçlı kullanılmak üzere İyi İmalat Uygulamaları (GMP) sertifikası düzenlenecektir.
 
Başvuru için;
1-Standart dilekçe,
2-Firma antentli kağıdına düzenlenmiş, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş matbu 2 nüsha deklarasyon,
3-Ziraat Bankası Çukurambar Şubesi 1937-59211027-5001 (IBAN No: TR440001001937592110275001) no’lu hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılan 100,00 TL “Başvuru bedeli” ni gösterir banka dekontu gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi ve firmanın üretim yerinin GMP sertifikası düzenlenmesine uygun bulunması durumunda 210,00 TL “Kozmetik GMP Sertifikası” bedelinin aynı hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
  
Firmalar, Elektronik Bildirim Sisteminde (EUP) sertifika başvurularını “Genel Başvuru” bölümünden “Kozmetik Denetim Dairesi” altında yer alan “Rapor İzleme Birimi” sekmesindeki “Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifika-Başvuru (ilk işlem)” başlığını seçerek yapabilirler. Başvuru için gerekli olan dokümanların;
*Standart dilekçe “dilekçe.pdf”
*Firma deklarasyonu “deklarasyon.pdf”
*100,00 TL değerindeki başvuru bedeli “başvurumakbuz.pdf”
adlarıyla elektronik sisteme yüklenmesi ve aynı başvuru belgeleriyle ayrıca yazılı olarak Kurumumuz Evrak Kabul Birimine elden veya posta yolu ile giriş yapılması gerekmektedir.
 
Önemli:
***Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte firmalar bilgilendirilecektir. Bunun üzerine GMP sertifika düzenlenmesi için gerekli olan “Kozmetik GMP Sertifikası” 210,00 TL bedelinin yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 
Başvurusu kabul edilen firmalar bilgilendirmeden sonra ikinci adım olarak aşağıdaki işlemleri yapmalıdırlar.
1-Elektronik Bildirim Sisteminde (EUP) “Genel Başvuru” bölümünden “Kozmetik Denetim Dairesi” altında yer alan “Rapor İzleme Birimi” sekmesi seçilecektir.
2-Bu sekmedeki “Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifika (ikinci işlem)” başlığı seçilerek 210,00 TL değerindeki GMP sertifika bedeline ait banka dekontu “makbuz.pdf” adıyla ilk başvuruya ait işlem takip numarası da ilgi tutularak Elektronik Bildirim Sistemine (EUP) yüklenecektir.
3-Ayrıca aynı dekont ile Kurumumuz Evrak Kabul Birimine elden veya posta yolu ile giriş yapılması gerekmektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifikası
-
PDF