30.10.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilmiş kozmetik ürünleri kullanacak tüketicilere,  profesyonel kullanım için hazırlanmış ürünleri uygulayacak profesyonellere ve hizmet sunan müesseseler ile üreticilere kozmetik ürünlerin kullanımı, saklanması ve etiketlerinde bulunması gereken bilgiler hakkında yol göstermek amacıyla Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler İçin Bilgilendirme Kılavuzu hazırlanmıştır.  
 
Bu kılavuz ile daha önce yayınlanmış olan aşağıdaki kılavuzlar bir arada değerlendirilerek farklı tarihlerde yayınlanmış kılavuzlar ile yapılmış tekrarların sadeleştirilmesi  amaçlanmıştır. 
  
Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 
Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 
Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyuculara İlişkin Kılavuz 
Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0 
Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Kılavuz Sürüm 1.0 
Kozmetik Ürünler UZEM Bildirim Kılavuzu Sürüm 1.0 
Profesyonel Kullanım Amaçlı Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0 
Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz 
Kozmetik Ürünlerin Depolanmasında, Nakliyesinde, Satışa ve Hizmete Sunulduğu Ortamlarda ve Uygulama Yerlerinde Dikkate Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz 
Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz 
Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar için Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 2.0 
Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0 
Kozmetik Ürünler ve Bileşimleri Hakkında Kılavuz
Kozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0 
Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine Ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0 
Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz 
Kozmetik Ürünlerin Bileşenlerinin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kılavuz

Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler İçin Bilgilendirme Kılavuzu 28.10.2020 tarihli E.2624 sayılı makam oluru ile yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren yukarıda listelenen kılavuzlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgileriniz rica ederiz.

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler İçin Bilgilendirme Kılavuzu
30.10.2020
PDF