22.11.2022 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Ulusal Kozmetik Yönetmeliğimiz , 1223/2009 AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumlu olacak şekilde güncellenmektedir. 

Ek’te yer alan tabloların içindeki bileşiklerin yönetmeliğimize eklenmesi çalışması başlatılmıştır. Kozmetik ürün formülasyonlarında bu bilgilere dikkat edilmesi ve 14.11.2022 tarihinde yayınlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e uyulması yararlı olacaktır.


Adı
Tarih
Doküman
14.11.2022 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.docx
22.11.2022
EK- Yönetmelik Güncelleme Taslağı.docx
22.11.2022