Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Ürün Sertifikaları Hususunda:

Kozmetik ürünler için ihracatta kullanılmak üzere düzenlenmekte olan "Kozmetik Ürün Sertifikaları" için başvuruların son dönemde sayısının artmış olduğu ve tek bir başvurunun içerdiği ürün sayısının ise oldukça değişken (10, 30, 50, 150, 400 vb.) olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sertifikaların yasal işlem sürelerimiz içerisinde düzenlenebilmesi amacıyla başvuruların en az 1 ay öncesinde Kurumumuz "Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı`na" yapılması, sertifikaya esas ürünlerin ise öncelikle bildirimlerinin yapılmış olması, bildirimlerindeki isimleriyle ve sıra numaralı olarak başvuru belgesinde yer almaları gerekmektedir, önemle duyurulur. Sertifika başvurularına dair detaylı bilgi “Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı, Belgelendirme Faaliyetleri Birimi” sayfasında yer almaktadır.

Kozmetik Firma Faaliyetleri ve Bildirimleri Hususunda:

İlk kez faaliyete başlayacak Kozmetik Firmalarının Kayıt işlemleri ve müteakiben yapacakları ürün bildirimleri, UZEM bildirimleri vd. konularda Kurumumuz web sitesi ana sayfasında “Kozmetik” sekmesi altında yol gösterici bilgiler yer almaktadır. Bu hususlar ve kozmetik mevzuatı kapsamındaki diğer detaylı bilgiler için (Ürün bilgi dosyası, Güvenlilik değerlendirmesi vd.) Kurumumuz web sitesi ana sayfasında “Birimler” sekmesi altında “Kozmetik Ürünler Dairesi” seçilerek açılan pencereden “Mevzuat” sekmesi aktive edilerek listelenen tüm mevzuata erişim sağlanmaktadır. Kozmetik Ürünler Dairesi’ne firmalar tarafından sistem üzerinden yapılan Randevu Taleplerinde kılavuzlarda verilmiş olan bilgilerin ayrıca talep edilmemesi önemle duyurulur.

Evrak Takibi Hususunda:

Kozmetik Ürünler Dairesi’ne firmalar tarafından sistem üzerinden yapılan Randevu Taleplerinde Evrak ve İş takibine yönelik taleplerin olduğu saptanmıştır. Randevu sistemi firmaların evrak ve iş takiplerine yönelik bir sistem olmayıp, yapılan başvurular ise yasal cevaplama süresi içinde incelenmektedir. Bu nedenle firmalar tarafından sistem üzerinden yapılacak “Randevu Talepleri”nde rutin evrak ve iş takibine yönelik taleplerin olmaması hususu önemle duyurulur.

Firmaların Sorumlulukları ve Yetkinlikleri Hususunda:

Ayrıca, Kozmetik Ürünler Dairesi’ne firmalar tarafından sistem üzerinden yapılan Randevu Taleplerinde Sorumlu Teknik Elemanların bilgi ve yetkinliğindeki hususlara yönelik taleplerin olduğu saptanmıştır. Söz konusu hususlara yönelik randevu taleplerinde bulunulmaması önemle duyurulur.