Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) tarafından 03-06 Aralık 2015 tarihinde Antalya Port Nature Luxury Resort Otelinde "4.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi ile birlikte 2. Tıbbi Sosyal Hizmetler Kongresi, 2.Ulusal Çalışan Haklan ve Güvenliği Sempozyumu, 2. Ulusal Toplum Ruh Sağlığı Sempozyumu, 2. Sağlıkta Kaynak Yönetimi Sempozyumu, Din Psikolojisi ve Manevi Bakım Sempozyumu" konulannda eğitim verilecektir.