Klinik Araştırmalar Dairesi BaşkanlığıKlinik Araştırmalar Daire Başkanlığı tarafından etik kurul karar formatında ve üst yazı örneklerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda, 03.02.2014 tarihi itibariyle yapılacak olan başvurularda güncel etik kurul karar formatının ve üst yazı örneklerinin kullanılması gerekmektedir.