18.09.2023 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından “Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi İle Yürütülecek Çalışmalar ve Hizmetler Hakkında Yönerge” yayımlanmış olup söz konusu Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.


 İlgililere önemle duyurulur.