06.07.2021 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı 20.03.2020 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 24.07.2020 tarihinde ise güncellenmiştir. (Duyuru 1) (Duyuru 2)

COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler dokümanının “Gönüllü sayısı artışı ve merkez ekleme” bölümünde belirtildiği üzere, ülkemizde geçerli olan normalleşme süreci doğrultusunda gönüllü sayısı artışı ve merkez eklenmesine ilişkin alınan tedbirin geçici süre ile kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Alınan karar gereği bu süreçte;

- Gönüllü sayısı artışı ve merkez ekleme başvurularından önce kainfo@titck.gov.tr adresine mail atılmasına gerek bulunmamaktadır. 

- Gönüllü sayısı artışı ve merkez ekleme başvurularının zorunlu hal kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için sunulan belgelerin (destekleyici, koordinatör ve sorumlu araştırmacı görüşleri gibi) sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

- Gönüllü sayısı artışı ve merkez ekleme başvuruları için Başvuru Kılavuzunun (KAD-KLVZ-02) ilgili bölümlerindeki belge / bilgilerinin sunulması yeterlidir.

İlgililere önemle duyurulur