Klinik Araştırmalar Dairesi BaşkanlığıKlinik araştırmalar hakkında bir değişikliği  de içeren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Ocak 2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun ilgili bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.