Türkiye Farmakovijilans Merkezi Birimi

İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu (İFU) Modül IV-Farmakovijilans Kalite Sistemi Kılavuzu ekte yayımlanmıştır. 

Adı
Tarih
Doküman
Farmakovijilans Kalite Sistemleri Kılavuzu
-
PDF