11.05.2022 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İyi Düzenleme Uygulamaları Kılavuzu yayınlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
İyi Düzenleme Uygulamaları Kılavuzu
11.05.2022
PDF