Kayıt ve Kontrol Birimi  27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ve Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi (TİTUBB)’ne kaydı ve bu ürünlerin izin/ruhsat süreçlerinin başlatılması amacıyla kabul edilen ön başvuru dosyaları ile ilgili olarak;

Bilgi İşlem Dairesi’ndeki güncel çalışmalardan dolayı yaşanan aksamalar nedeniyle, söz konusu ön başvuruların son kabul tarihi 28 Eylül 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                            Dr. Saim KERMAN

                                                                                                               Kurum Başkanı​

Adı
Tarih
Doküman
a1
-
PDF