29.05.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

27.05.2023 tarih ve 32203 sayı ile “İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Tüm ilgili taraflara duyurulur