26.09.2022 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere 24.09.2022 tarih ve 31963 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 37/A maddesi ile Güven uygulamalarına ilişkin hüküm yürürlüğe konulmuştur.  İlgili hüküm uyarınca hazırlanan ve beşerî tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma sürecinde “Güven” uygulamalarının usul ve esaslarını belirleyen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Sürecine İlişkin Güven Uygulamaları Kılavuzu” güncel gereklilikler doğrultusunda düzenlenerek yayımlanmıştır.


Tüm ilgili taraflara duyurulur


Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Sürecine İlişkin Güven Uygulamaları Kılavuzu için tıklayınız