24.01.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Koşullu Ruhsatlandırma (Acil Kullanım Onayı) Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz” ve beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat yenileme başvurularında yapılacak iş ve işlemlerin usul  ve  esaslarının  açıklayan “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu”  yayımlanmıştır.


Adı
Tarih
Doküman
Ek 2 - Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu.pdf
24.01.2023
PDF
Ek 1 - Koşullu Ruhsatlandırma (Acil Kullanım Onayı) Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz.pdf
13.02.2023
PDF