23.12.2022 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere İlaç Ruhsatlandırma Dairesi randevu talepleri hali hazırda Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden Kullanıcı İşlemleri menüsü altındaki Randevu Talep Ekranı kullanılarak yapılmaktadır. Mevcut durumda Daire Başkanlığımızda görevli belirli personel tarafından yapılan görüşmeler 02/01/2023 tarihinden itibaren birim bazlı olarak planlanacak olup randevu talep edilen ilgili birimce yapılacaktır.

Daire Başkanı ile yapılması özellikle talep edilen görüşmeler için ise mevcut durumda olduğu gibi ruhsatrandevu@titck.gov.tr adresine e-posta ile görüşme konusu, toplantıya katılacak kişilere ilişkin bilgi ve görüşme talep edilen tarihlerin de belirtildiği şekilde başvurulması gerekmektedir.  İletilen taleplerde yer alan görüşme konularında güncelleme gerekmesi halinde görüşme gününden en geç 3 gün önce bu güncellemelerin iletilmesi önem arz etmektedir.

                Dairemiz ilgili birimlerinden birim bazlı planlanacak olan görüşme talepleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

·        Görüşme için randevu talebinde bulunacak ruhsat veya ruhsat başvuru sahiplerinin EBYS sisteminde yer alan formun her bir randevu konusu farklı bir satırda belirtilecek şekilde doldurması gerekmektedir.

·        Konuların “Firma Görüşme Notları” bölümüne yazılması gerekmekte olup “Randevu Notu” bölümüne yazılan soruların tamamı sistemce gösterilemediğinden randevu talebi kabul edilmeyecektir.

·        Görüşmede gündemi belirlenmeden önce Dairemizce yayımlanan Duyuru, Sıkça Sorulan Sorular, Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar gibi dokümanların ilgili soruya verilecek cevabı içermediğinden emin olunmalıdır.

·        Bu görüşmelerde başvuru öncesi yönlendirme talepleri, ruhsat veya ruhsat başvuru sahiplerine yazılan eksiklik yazılarında anlaşılamayan hususlara ilişkin sorular cevaplandırılacak olup, ESY üzerinden başvuruların durumu takip edilebildiğinden, başvuru takibine ilişkin sorular için randevu verilmeyecektir.

·        Genel konular hakkındaki sorular ile konusu net olarak belirtilmeyen, başka bir birime ait olan, “Firma Görüşme Notları” doldurulmamış toplantı talepleri reddedilecektir.

·        COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler ikinci bir bildirime kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Ruhsat veya ruhsat başvuru sahiplerinin sisteme girdikleri e-posta adreslerine toplantı linkleri gönderilecek olup, yanlış adres yazılmaması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Toplantı zamanında değişiklik yapılması durumunda söz konusu e-posta adresine bildirim yapılacaktır.

Görüşme yapılabilecek birimlerin adları ve görüşme günleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tüm görüşmelerin belirtilen bu hususlar çerçevesinde yapılması görüşmelerin verimli geçmesi ve zaman yönetimi için önem arz etmektedir.

 BİRİM ADI

TOPLANTI GÜNÜ

Ön Değerlendirme Birimi (CTD)

Pazartesi

Klinik Değerlendirme Birimi

Çarşamba

Farmakolojik Değerlendirme Birimi

Perşembe

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirme Birimi

Çarşamba

Ruhsat Öncesi Teknolojik Değerlendirme Birimi

Perşembe

Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi

Çarşamba

Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi

Salı

Ruhsatlı İlaçlar Birimi

Pazartesi