Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı         12.05.2014 tarihinde İlaç Firmaların Dikkatine adlı duyurumuzda Klinik ve Teknolojik Değerlendirme Daire Başkanlığı ve İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı tarafından onaylananlar ve şu anki web sitemizde yer alan KÜB-KT listesindeki ilaçların KÜB-KT dosyaları ve listesini talep etmiştik. Buna rağmen web sitemizdeki  KÜB-KT listesinde yer almadığı  veya onaylanmadığı halde tarafımıza gönderilmiş ise bu ilaçların listesini en geç 27.05.2014 17:30' a kadar bilgi.sistemleri@titck.gov.tr adresine bildirilmesi rica olunur.