Eczaneler Birimi6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczaneler ile ilgili olarak 21.08.2014 tarihli ve 100854 sayılı Genelge ile İlinizde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczane bulunması halinde EUP sisteminde işlemler menüsünden il sağlık müdürlüğü işlemleri seçildiğinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczanenin adı ve eczanenin çalıştırması zorunlu ikinci eczacı sayısı ekranda uyarı olarak görüleceği, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatıp başlatmadığının il sağlık müdürlüklerince takip edilmesi ve konu hakkında mezkûr hüküm doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İkinci eczacının işe başlatılması için verilen 30 günlük sürenin dolmak üzere olduğu göz önünde bulundurularak ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olan ve bu doğrultuda tarafınızca hala tebligat yapılmayan eczaneler varsa ivedilikle gerekli tebligatın yapılması ve ikinci eczacının veya eczacıların işe başlatıp başlatılmadığının tarafınızca takip edilmesi hususu önemle duyurulur.