10.04.2019 - İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ kapsamında Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesislerinin Kuruma yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisleri Başvuru Kılavuzu onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Hali hazırda izinli olan medikal gaz üretim/dolum tesisleri ile bundan sonra faaliyet izni alacak tesislerin Kurumumuza yapılacak başvurularının ilgili Kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan medikal gaz üretim/dolum tesisi başvurularında firma yetkililerinin Kılavuz doğrultusunda başvuru yapılması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Tüm İl sağlık Müdürlüklerine ve medikal gaz üretim/dolum tesislerine önemle duyurulur.

İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
Ek-1
10.04.2019
PDF
Ek-2
10.04.2019
PDF
Ek-3
10.04.2019
PDF
MGT Açılış Başvuru Formu
10.04.2019
PDF
MGT Başvuru Kılavuzu
10.04.2019
PDF
MGT Belge Güncelleme Formu
10.04.2019
PDF
MGT Ek Faaliyet Başvuru Formu
10.04.2019
PDF
MGT İzin Belgesi
10.04.2019
PDF
MGT Mesul Müdürlük Belgesi Formu
10.04.2019
PDF
MGT Mesul Müdürlük Belgesi
10.04.2019
PDF