19.02.2021 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Viral ve bakteriyel ajanlara karşı insanlarda kullanım için hayvanlardan elde edilen immunglobulinlerin/immün serumların üretimi ve kalite kontrolü ile klinik dışı çalışmaları hakkında rehberlik sunmak üzere hazırlanan Kılavuz 19.02.2021 tarihli ve E-24931227-020-3792 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur. Kılavuza duyuru ekinden ve Mevzuat/Kılavuz sayfasından ulaşılabilir. 

İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan İmmünglobulin / İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz
19.02.2021
PDF