Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Klinik Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın tüm birimleri ile yapılacak firma görüşmeleri, birim sorumluları ile  Perşembe  günleri  16:00-17:00  saatleri  arasında tüm firmalar ile yapılacaktır.