Fiyat Birimi 
 
Fiyat Değerlendirme Komisyonunun 18.05.2015 tarihli Dönemsel Avro Değerinin 2,00 TL olarak uygulanması kararını takiben yapılan fiyat düşüşlerine ait fiyat beyan formlarının gönderilmesi gerekmektedir