11.01.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

“Farmasötik Ürün Sertifikası, Serbest Satış Sertifikası ve Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz” yayımlanmıştır. Yayımlanmış Kılavuz ve ekleri aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. Söz konusu Kılavuz 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten itibaren yapılacak başvurular için Kılavuz hükümleri geçerlidir.

Adı
Tarih
Doküman
“Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz
11.01.2022
PDF
Ek 1- Farmasötik Ürün Sertifikası.docx
07.02.2022
Ek 2- Serbest Satış Sertifikası İngilizce.docx
07.02.2022
Ek 3- Serbest Satış Sertifikası Türkçe.docx
07.02.2022
Ek 4- Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı.docx
07.02.2022