Türkiye Farmakovijilans Merkezi Birimi12-13 Şubat 2015 tarihinde yapılacak olan "Farmakovijilans Yetkilileri Eğitim Toplantısı" olumsuz hava koşulları nedeni ile 23-24 Şubat 2015 tarihine ertelenmiştir.