Türkiye Farmakovijilans Merkezi BirimiFarmakovijilans Yetkileri Eğitimi

Kurumumuzda 6-7 Kasım 2014 ve 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Farmakovijilans Yetkililerine yönelik olarak eğitim toplantısı düzenlenecektir. Eğitimin yapılacağı salonun kapasitesi nedeniyle her bir toplantıya 35 katılımcı kabul edilecektir.

Önemli Hatırlatmalar:

Toplantıya katılım için daha önce bu eğitimi almamış ve farmakovijilans yetkilisi olarak görev yapmakta olan katılımcılara öncelik verilecektir.  Bu nedenle başvurularda bu durumun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Toplantıların interaktif olarak yapılması planlandığından katılımcıların İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan “İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu” modülleri hakkında ön çalışma yapmış ve sorularını belirlemiş olarak gelmeleri beklenmektedir.

Eğitim sonunda sınav düzenlenecek olup sınavda başarılı olmayanlara katılım belgesi verilmeyecektir. Katılım belgesi alamayanlara para iadesi yapılmayacaktır.

Toplantı programı daha sonra ilan edilecek olup Ankara dışından gelen katılımcıların yolculuk saatlerini toplantı programına uygun olarak ayarlamaları gerekmektedir.

Telefon ile başvuru kabul edilmeyecek olup yalnızca  tufam@titck.gov.tr adresine yapılan başvurular değerlendirilecektir. Başvuru sahibi görev yaptığı firmayı belirterek daha önce bu eğitime katılmadığını ve farmakovijilans yetkilisi olarak görev yaptığını beyan etmelidir.   Değerlendirmenin ardından katılımcı listesi web sitemizde yayınlanacaktır. Listede yer alanların eğitim bedeli olan 560,18 TL’yi yatırarak resmi evrak ile Kuruma başvurması gerekmektedir.