30.10.2023 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere ihracatı yapılacak ilaçların uyuşturucu veya psikotrop madde içermediğine dair gümrük bilgilendirme yazıları firmaların taleplerine istinaden Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Daire Başkanlığınca düzenlenmektedir. Söz konusu başvuru doküman tiplerinden "İlaç Etkin Madde ve Yarı Mamüllerin Uyuşturucu Ve Psikotrop İçermediğine/Olmadığına Dair Gümrük Bilgilendirme Belgesi (Ruhsatlı)” doküman tipinde yapılacak başvurularda, 20.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; firmaların Kurumumuz kayıtlarında yer alan e-posta adreslerine Tek Pencere Sistemi (TPS) numarası otomatik olarak gönderilecek olup ihracat işlemleri TPS numarası üzerinden tesis edilecektir ve ayrıca cevabi resmi yazı düzenlenmeyecektir.


İlgililere önemle duyurulur.