26.10.2023 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Hastanelerde görevlendirilen ve henüz Kurumumuz tarafından düzenlenen herhangi bir farmakovijilans eğitimine katılmamış “Farmakovijilans İrtibat Noktaları” için çevrimiçi eğitim yapılması planlanmaktadır. Eğitimin 14-15 Kasım ve 15 Aralık 2023 tarihlerinde 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, eğitime katılmak isteyen farmakovijilans irtibat noktalarının, 07 Kasım 2023 tarihine kadar tufam@titck.gov.tr adresine; her başvuru sahibi için ayrı e-posta adresi üzerinden isim-soyisim, meslek ve görev yapmakta olduğu hastane bilgilerini içeren bir e-posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından toplantı gün ve saati ile katılım linki irtibat noktalarının e-posta adresine gönderilecektir.


İlgililere ilanen duyurulur.