Yazılım Geliştirme Birimi



EUP Sisteminden yapılan elektronik başvuru ücretleri 01/01/2014 tarihi itibariyle değişecektir.

Bu değişime bağlı olarak yaşanacak aksaklıkları önlemek adına; 2013 yılı içerisinde e-başvuru yapan tüm firmaların, 31/12/2013 tarihinde mesai bitimine kadar fiziki evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

2013 yılında EUP Sisteminden yapılan e-başvuruların evrak teslimi 2014 yılında yapılamayacaktır.

İşbu duyuru ücret ödenmeyen ve makbuz gerektirmeyen işlemler için geçerli değildir.