Klinik Araştırmalar Dairesi BaşkanlığıKlinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Formu ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurul Karar Formu güncellenmiştir.

linkinden ilgili formlara ulaşılabilir.