27.11.2023 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

 

Bilindiği üzere doğrudan insan vücuduna temas eden biyosidal ürünlerden Kurumumuzca ruhsatlı, uzun süreli stabilite analizleri tamamlanmış ve ruhsat süresi sonlanan/sonlanacak ürünlerin belge yenileme başvuruları ÜTS’de ilgili başvuru modülü tamamlanana kadar güncel mevzuat kapsamında değerlendirilmek amacıyla Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden “Biyosidal Ürün Belge Yenileme (Genel Değişiklik-EBS)”  başvuru tipinden alınmaktaydı. ÜTS’de ilgili başvuru modülü tamamlandıktan sonra ise söz konusu başvurular ÜTS’de “Ücretli Güncelleme Başvurusu” altında yer alan “Ruhsat Süre Uzatımı Başvurusu” alanından alınmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda; ÜTS’de ilgili modül yapılandırılması öncesi EBS’de başvuru oluşturularak ruhsat süre uzatımı yapılan başvurulardan öncelikli olarak ruhsat düzenlenmiş ürünler için ÜTS’de “Ruhsat Süre Uzatımı Başvurusu” tetiklenmiştir. Sonraki aşamada ise ruhsat süre uzatımı başvuru süreci devam eden ürünler için başvurular ÜTS’de tetiklenecek olup ilgili ürünler için belge yenileme başvuru esnasında gönderilen güncel evraklar doğrultusunda belge yenileme başvuru aktarımlarının tamamlanarak başvurunun oluşturulması gerekmektedir.

              Sistemde tetiklenen ruhsat süre uzatımı başvuruları tamamlanmamışken başka bir güncelleme başvurusu oluşturulamayacağı da dikkate alınarak veri aktarımlarının ivedilikle tamamlanarak başvuruların oluşturulması hususu;

 

İlgililere önemle duyurulur.