09.07.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

03.07.2020 tarihli ve E.155430 sayılı Bakanlık Makamı onaylı Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar”ın 9 uncu maddesinde belirtilen koşulları sağlayan geçici ruhsatların Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 inci ve 14 üncü maddesi kapsamında ruhsatlandırılması için aşağıda belirtilen prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

a) Geçici ruhsat süresi içinde (3 ay içinde) “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Değerlendirme Başvurusu” doküman tipinden başvuru oluşturulması;

b) İlgili başvurunun değerlendirmesi tamamlandıktan sonra geçici ruhsatnamenin ve onaylı etiket örneğinin “Geçici Ruhsat Yenileme Başvurusu” doküman tipinden gönderilmesi gerekmektedir.

03.07.2020 tarihli ve E.155430 sayılı Bakanlık Makamı onaylı Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar”ın 9 uncu maddesinde belirtilen koşulları sağlamayan ve ruhsat iptali olması durumunda geçici ruhsatların Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 inci ve 14 üncü maddesi kapsamında ruhsatlandırılması için aşağıda belirtilen prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

a) Geçici ruhsat süresi içinde (3 ay içinde) “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Değerlendirme Başvurusu” doküman tipinden başvuru oluşturulması;

b) İlgili başvurunun değerlendirmesi tamamlandıktan sonra  “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Ücreti” doküman tipinden başvuru oluşturulması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.


Adı
Tarih
Doküman
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Değerlendirme Başvurusu için Gerekli Dokümanlar
09.07.2020