Klinik Araştırmalar Dairesi BaşkanlığıKurumumuzun teşkilat şemasında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, dairemizin adı "Klinik Araştırmalar Dairesi", dairemizin bağlı olduğu başkan yardımcılığı ise "İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı" olmuştur. Dairemiz internet sayfasında yer alan başvuru üst yazı örnekleri bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Yapılacak başvurularda, üst yazı örneklerinin güncel versiyonlarının kullanılması gerekmektedir.