Kayıt ve Kontrol BirimiDUYURU

 
 
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ve Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi (TİTUBB)’ne kaydı ve bu ürünlerin izin/ruhsat süreçlerinin başlatılması amacıyla kabul edilen ön başvuru dosyaları ile ilgili olarak;
Söz konusu ön başvuruların son kabul tarihi 28 Eylül 2012 olarak belirlenmişti. TİTUBB Ürün Kaydı sürecinin başlatılmış olması nedeniyle, 28 Eylül 2012 tarihine kadar ön başvurusunu yapmış ancak eksik belgesi bulunan başvuru sahiplerinin en geç 31 Temmuz 2013 tarihine kadar başvuru yapması gerekmekte olup;
Aksi takdirde söz konusu başvuru sahiplerinin TİTUBB Ürün Kaydı başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı ve bu başvuru sahiplerinin ön başvurularının geçersiz sayılacağı hususunda gereğini rica ederim.
 
 
 

                                                                                                            Dr. Saim KERMAN

                                                                                                               Kurum Başkanı

Adı
Tarih
Doküman
Allogreft Ön Başvuru Son Süre Duyurusu
-
PDF