22.11.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Kurumumuz 2201-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında   öngörülen KOS 1.2.1 nolu Eylem doğrultusunda hazırlanan ve Kurum Başkanımız tarafından imzalanan “ 2021 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI” ekte sunulmuştur.

Adı
Tarih
Doküman
2021 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI.
22.11.2021
PDF