Tıbbi Cihaz Tüketici Şikayetleri, Tanıtım, Reklam Denetimi ve Grup Koordinasyon BirimiDUYURU Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz Denetim ve Kozmetik Denetim Dairelerince yürütülen tıbbi cihaz/kozmetik ürün denetimleri kapsamında, 2015 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, piyasaya arz edilmiş teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. Çalışmalara ilişkin veriler aşağıda yer almakta olup, güvensiz ürünlere dair bilgiler ekte paylaşılmaktadır.
 
Tıbbi Cihazlar/Kozmetik Ürünler:
• Denetlenen ürün sayısı: 1135
• Güvensiz ürün sayısı: 15
• Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 470
• Güvensizlik/Teknik Düzenlemeye Aykırılık gerekçesi ile Uygulanan toplam para cezası: 240.414
• Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 50.000
• Toplam para cezası: 290.414 TL
 
Bu doğrultuda Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Denetim Dairelerince ilk üç aylık süreçte toplam 1135 adet ürün denetlenmiştir. Bu ürünlerden 470 adedi uygunsuz 15 adedi ise ürün güvensiz olarak tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerde toplam 290.414 TL para cezası uygulanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
GÜVENSİZ TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER LİSTESİ
-
PDF