Adı
Şehir
Dosya
Yüksek İhtisas Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
ANKARA
DOC
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC
İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi
ADIYAMAN
DOC
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi
KÜTAHYA
DOC
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
UŞAK
DOC
Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu
İZMİR
DOC
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
KONYA
DOC
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
KAHRAMANMARAŞ
DOC
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
BURSA
DOC
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Klinik Araştırmalar Etik
AFYONKARAHİSAR
DOC
Adana Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
ADANA
DOC
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
ANKARA
DOC
Acıbadem Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi 2012/KAEK/97
TOKAT
DOC
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştıramalar Etik Kurulu
TRABZON
DOC
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İSTANBUL
DOC