Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Kısa Etkili ß2 Agonist (SABA) Etkili İlaçlar
08.02.2014
PDF
Tiyokolşikosid İçeren Oral ya da Enjektabl Kullanımı Olan İlaçlar
30.01.2014
PDF
Metilfenidat İçeren İlaçlar
22.01.2014
PDF
Risperidon, Paliperidon İçeren İlaçlar
20.01.2014
PDF
Klorheksidin İçeren İlaçlar
08.01.2014
PDF
Ondansetron İçeren Intravenöz Preparatlar
29.11.2013
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler
19.09.2013
PDF
Ketokonazol İçeren Ürünler
06.08.2013
PDF
Diklofenak İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Kodein İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Metoklopramid İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Soğuk algınlığı ve Öksürük Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
23.07.2013
PDF
B6 vitamini Gebelik Kategorisi
23.07.2013
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren Ürünler
08.07.2013
PDF
Siproteron Asetat (2 mg) ve Etinilestradiol (35 µg) İçeren İlaçlar
05.07.2013
PDF
Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
03.07.2013
PDF
İnhalasyon Tipi Preparatlar
25.06.2013
PDF
Fenolftalein İçeren Ürünler
18.04.2013
PDF
Azitromisin İçeren Ürünler
12.04.2013
PDF
Atorvastatin İçeren Müstahzarlar
27.03.2013
PDF