Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri
24.05.2006
PDF
Glimeprid içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Dosetaksel içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Paklitaksel içeren ürünler
05.04.2006
PDF
Opipramol
05.04.2006
PDF
Salmeterol ve Formeterol İçeren Preparatlar
04.04.2006
PDF
Meloksikam
03.04.2006
PDF
Tiyokolşikozit
27.03.2006
PDF
Psödoefedrin
08.03.2006
PDF
Hormon içeren HRT amaçlı kullanılan preparatlar
27.01.2006
PDF
BY-BE Dosyalarında Karşılaşılan Genel Eksiklikler
18.01.2006
PDF
Flukanazol
19.12.2005
PDF
Tiyokolşikozit
13.12.2005
PDF
Parasetamol
15.11.2005
PDF
Kodein, Dihidrokodein İçeren Prepratlar
09.11.2005
PDF
Prednisolon ve metil prednisolon BE muafiyeti
06.10.2005
PDF
Metamizol sodyum içeren ürünler
03.10.2005
PDF
Kombine topikal preparatlar
02.09.2005
PDF
Etodolak
05.08.2005
PDF
Flurbiprofen
01.08.2005
PDF