TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sendika ve Dernek Duyuruları

Adı Tarih Doküman
ARB, ADE İnhibitörü ve Aliskiren İçeren İlaçlar 09.09.2015 PDF
İntravenöz Uygulanan Demir İçeren Preparatlar 09.09.2015 PDF
Rotavirüs aşıları 09.09.2015 PDF
Polimiksin İçeren Ürünler Hakkında 3.8.2015 PDF
Oral yada Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar 14.07.2015 PDF
Nitrat İçeren İlaçlar 13.07.2015 PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar 30.06.2015 PDF
Yemen'e İnsani Yardım 29.06.2015 PDF
Sülfametoksazol/Trimetoprim İçeren İlaçlar 14.04.2015 PDF
Aseklofenak İçeren İlaçlar 31.03.2015 PDF