TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sendika ve Dernek Duyuruları

Adı Tarih Doküman
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar 23.03.2017 PDF
Olanzapin İçeren İlaçlar 13.03.2017 PDF
Tüm Eritropoetik Preparatlarla İlgili Sendika Dernek Kararı 13.03.2017 PDF
Florokinolon Grubu İlaçlar 10.03.2017 PDF
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar 07.03.2017 PDF
İmatinib İçeren İlaçlar 07.03.2017 PDF
Atipik Antipsikotikler 13.02.2017 PDF
Hormon Replasman Tedavisi (HRT) İlaçları Hakkında 12.01.2017 PDF
Aripiprazol İçeren Oral ve Parenteral İlaçlar 12.01.2017 PDF
İnhale Kortikosteroid İçeren İlaçlar 07.10.2016 PDF