TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Tedarik Sorunları Komisyonu Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge

28.11.2017 tarihli ve E.4276 sayılı Makam Oluruna İstinaden, “İlaç Tedarik Sorunları Komisyonu Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf