TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin Kılavuz Taslağı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılacak Referans Ürünün Seçimine İlişkin Kılavuz Taslağı Ektedir.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf