TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Yataklı Tedavi Kurumlarında Kontrole Tabi İlaçların Takibi Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164351 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Yataklı Tedavi Kurumlarında Kontrole Tabi İlaçların Takibi Hakkında 2016/6 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Önemle duyrulur.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf