TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlann İthalat/Üretim/Tüketim Bilgilerinin Gönderilmesi Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164346 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlann İthalat/Üretim/Tüketim Bilgilerinin Gönderilmesi Hakkında 2016/2 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf