TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında Genelge

14/03/2016 tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf